Wat gaat de KVS doen?

Wat is er nog meer te doen?

Agenda


* 17 maart 2018
Algemene ledenvergadering KVS.
Agenda en jaarstukken worden de leden per mail toegezonden.
Voor de gastspreker Luc Rombouts moet u beslist komen Hij een groot kenner en daarnaast ook auteur van boeken over carillons en speelklokken in torenuurwerken.

Aanvang: 11.00 uur. Zaal open vanaf 10.30 uur. Plaats van handeling: Oosterkerk, Woudenbergseweg 44, Zeist


* 24 maart 2018 
De comtoisegroep houdt haar halfjaarlijkse bijeenkomst. Wederom in Odijk. Het wordt ongetwijfeld een zonnige bijeenkomst (woordgrap), want we gaan het hebben over de zon op de comtoiseklok.
Aanvang 13.00 uur. Zaal open vanaf 12.30 uur. Meer onformatie leest u op de pagina "Comtoisegroep".
Graag aanmelden bij Cees Gadella: comtoisegroep2011@hotmail.com
De 2e bijeenkomst in 2018 is op 27 oktober.


* 28 april 2018
Bezoek aan firma Strydhagen te Rssen bij Bemmel (Gld.). De meest indrukwekkende groothandel en ook veruit de grootste in Europa op het gebied van alles wat minimaal een antieke uitstraling heeft. En natuurlijk veel, heel veel klokken.
Altijd een genot om daar rond te lopen. Ogen en oren schieten te kort. Haast onmogelijk om alles in je op te nemen.
Aanvang en programma in de Nieuwsbrief van maart a.s. maar liefhebbers kunnen zich alvast opgeven bij onze penningmeester Rob de Jong. E-mail: robdejong4053@outlook.com De kosten bedragen €5,-- p.p. en die kunt u overmaken op: NL11 ABNA 0415 7185 97 t.n.v. Klokkenvrienden.


* 12 mei 2018
Elektriekgroep, Zeist, Beurs met ‘s middags lezing. De 2e bijeenkomst in 2018 is op 03 november.


*20 oktober 2018
Friese klokkengroep. Bijeenkomst in het Museum Joure.


OPGEVEN VOOR EEN KVS-ACTIVITEIT

Wilt u zich opgeven voor een KVS-activiteit? Aan bovenstaande activiteiten kunnen alle leden van de KVS deelnemen. Ook de leden van bij de Federatie aangesloten klokkenvrienden-verenigingen. Bent u nog geen lid van de KVS? Meld u zich dan als lid aan bij het secretariaat. Voor e-mailadres en telefoonnummer zie onderaan de pagina. U bent van harte welkom!

U kunt zich ook bij ons als lid opgeven op de Rikketik-beurs in Houten. Voor de data zie hieronder. De KVS-contributie is 35,00 per jaar. Wij zijn daar met een stand aanwezig.

Zie ook de pagina "Lid worden".
Rikketikbeurzen 2018

De Rikketikbeurzen worden gehouden op de bekende plaats: Expo Houten, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten bij Utrecht. Voor nadere inlichtingen bellen met 024-3236475. Deze beurzen zijn voor elke uurwerkenliefhebber toegankelijk. Toegangsprijs voor Rikketik-abonnees: 5,00 euro (vanaf 09.00 uur welkom). Niet-abonnees: 10,00 euro (vanaf 10.00 uur welkom).

De eerstvolgende is op 22 april 2018. Daarna: 14 juli en 07 oktober