Activiteiten. Leuk, leerzaam, gezellig

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN


Door de vijf werkgroepen binnen de KVN worden specifieke activiteiten georganiseerd. Zie de aparte pagina's van deze werkgroepen.

Drie leden van de Horlogegroep, de heren Cees Peeters, John Selders en John Beringen, hebben de verzameling zakhorloges van de SMAT in vier boeken beschreven: een catalogus voor de Nederlandse horloges, een voor de Franse horloges, een voor de Engelse horloges en de laatste gaat over de overige horloges. Het eerste deel is van de hand van John Beringen. De andere drie zijn van Cees Peters en John Selders. Deze boeken zijn met financiële steun van onze Vriendenvereniging uitgegeven door de STCN (Stichting Tijdmeetkundige Collecties Nederland).

De Comtoisegroep organiseert tweemaal per jaar een bijeenkomst Zie de pagina "Comtoisegroep".

De Studiegroep Openbare Tijdaanduiding (SOT) is gericht op torenklokken en andere vormen van tijdaanduiding in het openbare leven. Zie de pagina "Studiegroep Openbare Tijdaanduiding (SOT)"".

Ook de groep Elektriek komt tweemaal per jaar bij elkaar. Zie pagina "elektrische klokkengroep".

De werkgroep Friese Klokken komt eveneens twee maal per jaar bij elkaar. Zie pagina "Friese klokkengroep".Starten van een nieuwe studiegroep?

Meld je initiatief bij het bestuur in verband met facilitering. Zie onderaan elke pagina: secretariaat KVN.ALGEMENE ACTIVITEITEN

Jaarlijks organiseert de Vereniging zelf voor alle leden een viertal zogenaamde overkoepelende activiteiten, zoals een bezoek aan een particulier verzamelaar, de werkplaats van een restaurateur, een bijzondere tentoonstelling of een bijzondere groothandel op klokkengebied. Tijdens die bijeenkomsten blijkt steeds weer de deskundigheid onder de leden van de Vereniging op allerlei gebieden van tijdmeting, uurwerken, klokken en horloges. Op de excursies kunnen de deelnemers niet alleen hun kennis over klokken verbreden, maar ook op informele wijze kennismaken met gelijkgestemden en experts.

Om een indruk te geven van deze algemene activiteiten publiceren we hier enkele verslagen van zulke bijeenkomsten. Het zijn niet de meest recente, maar het gaat om de indruk. In 2020 zijn veel bijeenkomsten geannuleerd.

Verslagen van de werkgroepbijeenkomsten staan ophun specifieke pagina's.

Alle geplande activiteiten zijn te vinden op de pagina "Agenda".


Op zaterdag 3 juni 2017 vond de "Brabantdag" plaats. Onder leiding van Tini van oort bezochten 30 leden een drietal bijzondere torenuurwerken in Middelbeers, Waalre en Bergeijk.


Op zaterdag 17 september 2016 op bezoek geweest bij Venema Antiques in Drempt (Gld.)

We hebben een interessante rondleiding gehad. Ook "achter de schermen" kunnen kijken en dat is altijd leuk. En uiteraard mooie dingen gezien! Er is hier zoveel te zien. Het lijkt wel een museum. Maar (bijna) alles is er te koop.


Op 22 oktober 2016 stond het bedrijf van Strydhagen in Bemmel voor de tweede keer open voor ons.

We werden rondgeleid en ingewijd. Het was weer zeer indrukwekkend. 16 mensen hebben ervan genoten.