Activiteiten. Leuk, leerzaam, gezellig

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN


Binnen de Vereniging zijn vijf groepen actief, die elk hun specifieke activiteiten organiseren.

Allereerst is er de Horlogegroep waarvan drie leden, de heren Cees Peeters, John Selders en John Beringen, de verzameling zakhorloges van de SMAT in drie boeken hebben beschreven: een catalogus voor de Nederlandse horloges, een voor de Franse horloges en een voor de Engelse horloges. Het eerste deel is van de hand van John Beringen. De andere twee en een nog te verschijnen vierde deel zijn van Cees Peters en John Selders. Deel vier zal een beschrijving van de overige horloges bevatten. Deze boeken zijn met financiële steun van onze Vriendenvereniging uitgegeven door de STCN (Stichting Tijdmeetkundige Collecties Nederland).

Dan is er de Comtoisegroep die tweemaal per jaar bijeenkomt en die zich actief bezig houdt met het bestuderen en exposeren van de Comtoise klok. Zie de pagina "Comtoisegroep".

De Studiegroep Openbare Tijdaanduiding (SOT) is gericht op torenklokken en andere vormen van tijdaanduiding in het openbare leven.

Ook de groep Elektriek komt tweemaal per jaar bij elkaar. Dan gaat het uiteraard over elektrische uurwerken. Zie pagina "elektrische klokkengroep".

De werkgroep Friese Klokken is in januari 2017 van start gegaan als uitvloeisel van de tentoonstelling over Friese klokken uit particuliere collecties die in het museum van Heerenveen plaatsvond van september 2015 - januari 2016. Zie pagina "Friese klokkengroep".Starten van een nieuwe studiegroep?

Meld je initiatief bij het bestuur in verband met facilitering. Zie onderaan elke pagina: secretariaat KVN.ALGEMENE ACTIVITEITEN

Jaarlijks organiseert de Vereniging zelf voor alle leden een viertal zogenaamde overkoepelende activiteiten zoals een bezoek aan een particulier verzamelaar, de werkplaats van een restaurateur, een bijzondere tentoonstelling of een bijzondere groothandel op klokkengebied. Tijdens die bijeenkomsten blijkt steeds weer de deskundigheid onder de leden van de Vereniging op allerlei gebieden van tijdmeting, uurwerken, klokken en horloges. Op de excursies kunnen de deelnemers niet alleen hun kennis over klokken verbreden maar ook op informele wijze kennismaken met gelijkgestemden en experts.
WAT IS ER DE LAATSTE TIJD GEDAAN?


In de maand oktober 2017:

  • Een Friese Klokkengroep-bijeenkomst, die  bijna zestig liefhebbers trok.
  • Een zware overtekening van deelnemers aan de excursie naar de Oude Tijdwijzer.
  • De comtoisegroep die bijna 70 liefhebbers van comtoiseklokken wist te trekken. Het was ook deze keer weer een zeer geslaagde bijeenkomst.


Op zaterdag 3 juni 2017 vond de "Brabantdag" plaats. Onder leiding van Tini van oort bezochten 30 leden een drietal bijzondere torenuurwerken in Middelbeers, Waalre en Bergeijk.


Op zaterdag 6 mei 2017 vond een bijeenkomst van de “ Werkgroep Elektriek”  plaats. Deze dag stond in het teken van de eerste beurs van deze werkgroep. Een beurs met uitsluitend elektrische klokken en onderdelen is een primeur in de Nederlandse klokkenwereld. Voor een verslag zie de pagina "Elektrische klokkengroep".


Zaterdag 25 maart 2017: Comtoisedag in Odijk

Onderwerp was "De innige 100-jarige relatie tussen de Comtoise en de Franse Haan".

57 leden beleefden een mooie Comtoisemiddag rond dit thema. Er werden door de verschillende deelnemers in totaal 34 klokken meegebracht om de kunnen bekijken en te bediscussiëren.

Voor een uitgebreider verslag zie de pagina "Comtoisegroep".

Op zaterdag 17 september 2016 op bezoek geweest bij Venema Antiques in Drempt (Gld.)

We hebben een interessante rondleiding gehad. Ook "achter de schermen" kunnen kijken en dat is altijd leuk. En uiteraard mooie dingen gezien! Er is hier zoveel te zien. Het lijkt wel een museum. Maar (bijna) alles is er te koop.


Op 22 oktober 2016 stond het bedrijf van Strydhagen in Bemmel voor de tweede keer open voor ons.

We werden rondgeleid en ingewijd. Het was weer zeer indrukwekkend. 16 mensen hebben ervan genoten.


5 oktober 2016 was de jubileumbijeenkomst van de Comtoisegroep2011

Er kwamen bijna 80 enthousiaste deelnemers naar Odijk voor de jubileumbijeenkomst met als onderwerp:

De comtoiseklok: een prachtig en bijzonder technisch uurwerk!

Peter Both presenteerde tijdens deze bijeenkomst een overzicht van de onderwerpen die deze groep in de afgelopen 5 jaar heeft behandeld. Met daarbij foto’s van enthousiaste deelnemers, die de fraaie en bijzondere klokken die tijdens deze bijeenkomsten zijn getoond, uitvoerig bestudeerden.

Chris Hooijkaas, een verzamelaar van Comtoise- en lantaarnklokken met een bijzonder uurwerk, gaf daarna een presentatie over de verschillende gebruikte gangsystemen in comtoise- en lantaarnklokken. En illustreerde dit met foto’s van fraaie en bijzondere details en video’s met bewegende beelden. Daarnaast was er weer een twintigtal fraaie en bijzondere klokken met minder vaak voorkomende gangsystemen te bewonderen.

Het was een levendige bijeenkomst waarbij de nodige technische vragen werden gesteld. Na afloop bood het bestuur van de KVN een drankje aan de deelnemers aan en werd er nog lang nagepraat over de diverse klokken.

En gezien de grote belangstelling gaat deze groep de komende jaren met veel enthousiasme verder met het organiseren van activiteiten.

Hieronder enkele foto's, die een indruk geven van deze dag


5 november 2016 ging de werkgroep "Elektriek" van start met een geslaagde bijeenkomst, waaraan 33 enthousiaste "elektrieken" deelnamen.

Voor een uitgebreid verslag zie de pagina "Elektrische klokkengroep". Voor de komende twee bijeenkomsten zie ook de agenda.

Hieronder enkele foto's.Op 21 Januari 2017 werd de Werkgroep Friese Klokken opgericht. Daar waren 54 deelnemers bij aanwezig. Een prachtige start! Voor de lunch een stevige discussie waaruit de lijnen voor de volgende bijeenkomst naar voren kwamen. Na de lunch de boeiende spreker Jaap Zeeman, die op zeer onderhoudende wijze vertelde over de ontstaansgeschiedenis van zijn boek: De Nederlandse Stoelklok. Een groot compliment voor de jongste drager van de Salomon Coster penning, de mensen hebben genoten! Tot slot gaven de eigenaren van de meegebrachte klokken en voorwerpen een toelichting op het waarom zij juist die zaken meegenomen hadden.

Hieronder enkele impressie-foto's