Wat gaat de KVN doen?

Wat is er nog meer te doen?

Agenda KVN

KVN bijeenkomsten worden veelal gehouden in Zeist en in Odijk.
Adres Zeist: Oosterkerk, Woudenbergseweg 44, Zeist.
Adres Odijk: Dorpshuis, Rijneiland 1, Odijk


31 oktober 2019

Met Toine Daelmans en het Klokkenmuseum Asten is overeengekomen dat er wederom een excursie wordt georganiseerd. Deze vindt plaats op 31 oktober 2019. Het programma is precies hetzelfde als de vorige keer. ‘s Ochtends naar Asten, alwaar het depot wordt bezocht, aansluitend de lunch, waarna we ‘s middags naar Toine rijden, waar we zijn collectie kunnen bewonderen. Toine zal speciaal aandacht schenken aan astronomische uurwerken. De kosten zijn € 20,= inclusief lunch, koffie en thee, exclusief toegang tot het museum.

Inschrijven vóór 24 oktober bij de secretaris (zie onderaan pagina), omdat er dan beslist wordt of de excursie doorgaat of niet. Maximum aantal deelnemers is 16, exclusief bestuursleden.


2 november 2019

Elektriekbijeenkomst in Zeist.
Opnieuw een elektrische Klokkenbeurs, wederom georganiseerd door onze elektrische klokkengroep.


2 november 2019

Comtoisebijeenkomst in Odijk.


Kijk voor een goede vakantie-tip op de pagina "Comtoisegroep".OPGEVEN VOOR EEN KVN-ACTIVITEIT

Wilt u zich opgeven voor een KVN-activiteit? Aan bovenstaande activiteiten kunnen alle leden van de KVN deelnemen. Ook de leden van bij de Federatie aangesloten klokkenvrienden-verenigingen. Bent u nog geen lid van de KVN? Meld u zich dan als lid aan bij het secretariaat. Voor e-mailadres en telefoonnummer zie onderaan de pagina. U bent van harte welkom!

U kunt zich ook bij ons als lid opgeven op de Rikketik-beurs in Houten. Voor de data zie hieronder. De KVN-contributie is 35,00 per jaar. Wij zijn daar met een stand aanwezig.

Zie ook de pagina "Lid worden".Overige activiteiten


Rikketikbeurzen 2019

De Rikketikbeurzen worden gehouden op de bekende plaats: Expo Houten, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten bij Utrecht. Voor nadere inlichtingen bellen met 024-3236475. Deze beurzen zijn voor elke uurwerkenliefhebber toegankelijk.
Toegangsprijs voor Rikketik-abonnees: 5,00 euro (vanaf 09.00 uur welkom). Niet-abonnees: 10,00 euro (vanaf 10.00 uur welkom).

De eerstvolgende beurs is 6 oktober.Op 14 en 15 september

organiseert de Klokkengroep ’s-Hertogenbosch een grootse tentoonstelling van gemaakte uurwerken. Op deze dagen zijn ook de Open Monumentdagen In Den Bosch. Wellicht een mooie gelegenheid om beide te bezoeken.

Plaats: De Sociëteit (Amicitia en de Zwarte Arend) in de Peperstraat 15 , Den Bosch (dichtbij de Sint-Janskathedraal).
U wordt van harte uitgenodigd om deze bijzondere tentoonstelling te bezoeken.

Midden jaren zeventig, ten tijde van de economische crisis, startte een kleine groep personen een hobby klokken-bouwclub, gesteund door gemeente met enkele kleine subsidies. Inmiddels is de Klokkengroep uitgegroeid tot een levendige club met ca 100 leden !
De kracht van de Klokkengroep is de samenstelling van haar ledenbestand, variërend van zeer ervaren klokkenbouwers, die zowel ontwerpen als bouwen, tot “beginners”, die graag willen leren draaien en frezen. Daartoe organiseert de groep elk jaar cursussen voor
1) Het bouwen van klokken met opleiding voor uurwerktechniek en werkplaatstechniek, waaronder draaien en frezen
2) Het repareren van alle soorten uurwerken
Voor informatie hierover verwijzen we kortheidshalve naar de website: www.klokkenbouwen.nl

De club beschikt over een goed geoutilleerde werkplaats met draai- en freesbanken van de merken Schaublin, Arciera, Wabeco en Emco.
Voor haar 40-jarig jubileum organiseert de Klokkengroep een grootse tentoonstelling van gemaakte uurwerken met name om de groep van “zelfbouwers” weer eens in het daglicht te zetten. Daarom zijn ook de leden van de bouwgroep “De vierde dimensie” uitgenodigd om hun bijzondere uurwerken ten toon te stellen.