Wat gaat de KVN doen?

Wat is er nog meer te doen?

Agenda KVN

KVN bijeenkomsten worden veelal gehouden in Zeist en in Odijk.
Adres Zeist: Oosterkerk, Woudenbergseweg 44, 3701 BC Zeist.
Adres Odijk: Dorpshuis, Rijneiland 7, 3984 MA Odijk


AGENDA 2022 (ALLES 0NDER VOORBEHOUD)

Zaterdag 8 oktober: bijeenkomst Comtoisegroep. Dorpshuis Odijk.

Zaterdag 12 november: de Elektrische Klokkengroep organiseert de 8e internationale elektrische klokkenbeurs met een middagbijeenkomst. Oosterkerk Zeist.
Verkooptafels à 15,00 euro. Opgeven bij Rob de Jong (robdejong4053@outlook.com)

Van 1 oktober 2022 - 8 januari 2023: tentoonstelling "Verhalen op de Friese klok" in het Museum Heerenveen, Minckelerstraat 11, 8442 CE Heerenveen. Georganiseerd door de Friese Klokkengroep.

Vanaf 15 okotober 2021: "Op reis door de tijd". Museum Zaanse Tijd. Elke dag geopend van 100 - 17.00 uur. Info: mnuurwerk.nl. Locatie: Kalverringdijk 3,1509 BT Zaandam (Zaanse Schans).


OPGEVEN VOOR EEN KVN-ACTIVITEIT

Wilt u zich opgeven voor een KVN-activiteit? Aan bovenstaande activiteiten kunnen alle leden van de KVN deelnemen. Ook de leden van bij de Federatie aangesloten klokkenvrienden-verenigingen. Bent u nog geen lid van de KVN? Meld u zich dan als lid aan bij het secretariaat. Voor e-mailadres en telefoonnummer zie onderaan de pagina. U bent van harte welkom!

U kunt zich ook bij ons als lid opgeven op de Rikketik-beurs in Houten. Voor de data zie hieronder. De KVN-contributie is 35,00 per jaar. Wij zijn daar met een stand aanwezig.

Zie ook de pagina "Lid worden".Overige activiteiten


AHS (Dutch section Antiquarian Horlogical Society)

Ook leden van de KVN kunnen de activiteiten van de AHS bezoeken.
Momenteel nog geen activiteiten bekend.


Rikketikbeurzen 2022

De Rikketikbeurzen worden gehouden op de bekende plaats: Expo Houten, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten bij Utrecht. Deze beurzen zijn voor elke uurwerkenliefhebber toegankelijk. Zie: www.rikketik.nl.
Toegangsprijs voor Rikketik-abonnees: 5,00 euro (vanaf 09.00 uur welkom). Niet-abonnees: 10,00 euro (vanaf 10.00 uur welkom).

Beursdata 2022:

Zondag 2 oktober