Schwarzwalder Klokkengroep is opgericht.

Wie belangstelling heeft voor Schwarzwalder klokken kan zich aanmelden voor de Schwarzwalder Klokkengroep bij: Nico Jurgens (email: njurgens@xs4all.nl).
Het idee om een Schwarzwalder Klokkengroep te starten is ontstaan na de publicatie in TIJDschrift over een Schwarzwalder klok. De bedoeling is om bijeenkomsten te organiseren, net zoals dat bij de andere werkgroepen gebeurt. Doel: kennis uitwisselen over de geschiedenis, de ouderdomsbepaling, de specifieke problemen bij het repareren, etc.