Werkgroep "Elektriek"


Elektriekbijeenkomst: 7e internationale Elektrische klokkenbeurs.

Mooie en grootste Europese Elektriekbeurs, georganiseerd door onze Elektriekgroep, in de Oosterkerk, Woudenbergseweg 44a, 3701BC, Zeist. Deelnemers uit Frankrijk, Engeland en Duitsland.
Van 9.00 - 11.30 uur. Toegang is gratis. Na de beurs volgt er nog een middagbijeenkomst.

Er zijn experts aanwezig die u kunnen adviseren bij de aankoop van een klok. Zij kunnen u ook meer vertellen over een klok, die u misschien al in uw bezit heeft.s

Verkooptafels zijn beschikbaar voor 15,00 euro per tafel.
Opgeven d.m.v. een e-mail naar Rob de Jong: robdejong4053@outlook.com

Wordt gehouden op zaterdag 20 november 2021 (onder voorbehoud)

Op zaterdag 6 mei 2017 werd door de werkgroep voor de eerste keer een beurs georganiseerd. Een beurs voor elektrische klokken en alles wat daarmee samenhangt.

Dit is intussen een jaarlijks evenement geworden. Verzamelaars zijn altijd op zoek naar die speciale klok, die ze nog niet hebben of willen een klok kwijt, die niet meer in hun verzameling past. De bedoeling van onze beurs is om vraag en aanbod laagdrempelig bij elkaar te brengen. Wilt u iets kwijt, neem het dan mee. We hebben zgn. deeltafels, als u één of twee klokken wilt aanbieden. Daarvan kunt u tegen een kleine vergoeding gebruik maken.


Wilt u lid worden van de werkgroep Elektriek, neem dan contact op met de voorzitter van de werkgroep Rob de Jong. E-mail: robdejong4053@outlook.com. Lid worden betekent dat u ook lid wordt van de KVN, als u dat nog niet bent. Zie ook de pagina "Lid worden".Verslag van de oprichtingsvergadering van de “Werkgroep Elektriek" van de KVS op 19 november 2016 in Zeist.

35 geïnteresseerden hadden zich gemeld, 2 meldden zich af wegens operatie en ziekte.

Rob de Jong, die de bijeenkomst voorzit, houdt een korte inleiding. De bedoeling is om 2 maal per jaar bijeen te komen.
Gerard van Vonderen, voorzitter van de KVS, vertelt dat de KVS in ieder geval tot en met 2017 de vergaderingen faciliteert en financiert, ook voor belangstellenden die niet bij een tak van de Federatie Klokkenvrienden aangesloten zijn. Lid worden is natuurlijk wel aanbevelenswaardig, al was het maar om het TIJDschrift te ontvangen.
Op de ledenlijst van de Werkgroep Elektriek zullen de woonadressen van de leden op nadrukkelijk verzoek van enkelen NIET worden vermeld. Vallen deze adressen in verkeerde handen, dan kan dat tot bezoek van het dievengilde leiden. Telefoonnummers en e-mailadressen lijken voldoende om communicatie te waarborgen.
Peter Both van de Comtoisewerkgroep, die meer dan 100 leden telt, vertelt kort over deze groep die verzamelaars, hobbyisten en handelaren telt. De nadruk ligt op presentaties van klokken en uitleg van de techniek ervan.
Hierna volgt een voorstelronde. Sommigen blijken alleen maar nieuwsgierig, anderen zijn vooral in oude of mooie techniek geïnteresseerd, of in precisietijdmeting, torenklokken, Zwitserse klokken, industriële- of juist huiskamerklokken.
Er zijn verzamelaars in het gezelschap, anderen restaureren en repareren vooral, zowel beroepsmatig of als klokkenmaker uit liefhebberij. Ook een handelaar ontbrak niet.
Nadat opgemerkt wordt dat het huidige gezelschap voornamelijk uit middelbare en oudere heren bestaat en jong bloed welkom zou zijn lijkt P.R. nuttig. De website lijkt hiertoe een geschikt middel, zeker als deze een vraagbaak-rubriek zou bevatten als bijv. het Duitse DGC forum, het forum van de Amerikaanse NAWCC en de Engelse Yahoo-groep. Links naar nuttige sites als bijv. ClockDoc mogen niet ontbreken. Ook werd een vraag- en aanbodrubriek genoemd.
Het zou mooi zijn als bij overlijden de erven desgewenst een beroep zouden kunnen doen op de werkgroep om hulp te krijgen bij de nazorg voor de collectie. Gijs Veraart merkt op dat het door de verzamelaar "bij leven" maken van een gedegen inventarislijst de erven hierbij enorm kan helpen.
De suggestie werd gedaan om een jaarlijkse beurs alleen voor elektrische klokken te organiseren, zoals in Mannheim. Albert Bakker pakte de handschoen op en zal de beurs in mei 2017 organiseren.
Boeken over klokken, die je kwijt wilt, kunnen terecht in de bibliotheek van de SMAT. Controleer echter eerst of het wel door ClockDoc is gescand.
Collectiebezoek, zoals al begonnen door Gijs Veraart en Jan van Harten, lijkt ook een werkgroepactiviteit te kunnen zijn.

Na een lunch met soep, broodjes, kroketten en worst houdt Rob de Jong een voordracht over de Scott-klok, waarvan twee exemplaren te bewonderen zijn. Andere meegebrachte klokken waren Bulle, Barr, enige ENEMwerkjes en een Bulovaklokje.
De suggestie werd gedaan om de eerste zaterdag van mei en de eerste zaterdag van november bijeen te komen, maar wel dient te worden bekeken of deze data niet botsen met Rikketik, bijeenkomsten van de werkgroepen Comtoise en Friese klokken, Mannheim of Furtwangen.

Laurens Beerendonk is zo sportief zich vast te melden voor een voordracht over de verschillende systemen bij Frans, Engelse en Zwitserse klokken.

Rob de Jong sluit de vergadering.

Verslag van de bijeenkomst en beurs van de Werkgroep Elektriek op zaterdag 3 november 2018 in de Oosterkerk in Zeist.

Om 9.00 zat de loop op de beurs er al goed in en al snel waren 12 tafels ingericht. Meest bekenden, maar ook enkele nieuwe exposanten waaronder de heren Wessels en de Valk die met een stuurapparaat stonden om nevenwerken aan te drijven met als bijzonderheid dat met 4 AA 1,5 V batterijen ook 12V en 24 V werken aangedreven kunnen worden.
Er waren, net als bij de vorige beurs, een stuk of 80 bezoekers waren. Ook nu was het hormonaal evenwicht ver te zoeken: er was slechts één dame achter een tafel en nauwelijks een onder de bezoekers.
Volgens enige exposanten werd er redelijk verkocht.
Zoals ook vorige keren was de lunch uitstekend. Een man of 40 maakte er gebruik van.

’s Middags in de bovenzaal leidde Rob de Jong, onze voorzitter, de sprekers in en meldde dat de data voor de volgende beurzen zijn : 4 mei en 2 november 2019.
Eighbert de Jongh hield een voordracht “ Spoelen en zo” over velden , inductiestromen en - spanningen, dit met het oog op het blussen van vonken, waarbij het gebruik van diodes de voorkeur verdient.
Bas Hodzelmans hield een betoog over “ Slingers Dwingen”, het beïnvloeden van de slinger van buitenaf, bijv. door een slingervanger. Interessant was zijn experiment met metingen aan een Brillié slinger waarbij de spoel niet vanuit de klok maar van buitenaf pulsen kreeg toegediend.
Carel Hofland demonstreerde een als elektrisch nevenwerk uitgevoerde kalenderklok afkomstig uit de musici-familie Röntgen, nog compleet wat documentatie betreft, maar helaas ontbreken wat spoelen, een rad en lat .
Onder de ongeveer 30 leden van de werkgroep durfde alleen Eric Romeijn een dergelijk project aan. Henk ten Braak weet een restaurator die voor het Boerhaave museum werkt.Enkele nuttige weblinks voor "Elektrieken"


Aanmelden bij Electric Clocks Forum van "groups.yahoo.com" via: electric_clocks-subscribe@yahoogroups.com