Werkgroep "Elektriek"


De eerstvolgende bijeenkomst van de werkgroep "Elektriek" is op 3 november 2018


De werkgroep "Elektriek" is opgericht in november 2016 als onderdeel van de KVS.

Lid Freek Linnenbank schrijft hierover:

"De KVS-Werkgroep Elektriek is een ontmoetingsplek waar liefhebbers van de electrische klok, hobbyisten en professionals, elkaar ontmoeten om ervaringen, enthousiasme en teleurstellingen met elkaar te delen teneinde daar hun voordeel mee te doen, op welke manier dan ook."

Op zaterdag 6 mei 2017 werd door de werkgroep voor de eerste keer een beurs georganiseerd. Een beurs voor elektrische klokken en alles wat daarmee samenhangt.

Dit is intussen een jaarlijks evenement geworden. Verzamelaars zijn altijd op zoek naar die speciale klok, die ze nog niet hebben of willen een klok kwijt, die niet meer in hun verzameling past. De bedoeling van onze beurs is om vraag en aanbod laagdrempelig bij elkaar te brengen. Wilt u iets kwijt, neem het dan mee. We hebben zgn. deeltafels, als u één of twee klokken wilt aanbieden. Daarvan kunt u tegen een kleine vergoeding gebruik maken.

Intussen is een succesvolle 2e beurs gehouden. Een derde beurs is gepland op 12 mei 2018.


Wilt u lid worden van de werkgroep Elektriek, neem dan contact op met de voorzitter van de werkgroep Rob de Jong. E-mail: robdejong4053@outlook.com. Lid worden betekent dat u ook lid wordt van de KVS, als u dat nog niet bent. Zie ook de pagina "Lid worden".Verslag van de oprichtingsvergadering van de “Werkgroep Elektriek" van de KVS op 19 november 2016 in Zeist.

35 geïnteresseerden hadden zich gemeld, 2 meldden zich af wegen operatie en ziekte.

Rob de Jong, die de bijeenkomst voorzit, houdt een korte inleiding. De bedoeling is om 2 maal per jaar bijeen te komen.

Gerard van Vonderen, voorzitter van de KVS, vertelt dat de  KVS in ieder geval tot en met 2017 de vergaderingen faciliteert en financiert, ook voor belangstellenden die niet bij een tak van de Federatie  Klokkenvrienden aangesloten zijn. Lid worden is natuurlijk wel aanbevelenswaardig, al was het maar om het TIJDschrift te ontvangen.

Op de ledenlijst van de Werkgroep Elektriek zullen de woonadressen van de leden op nadrukkelijk verzoek van enkelen NIET worden vermeld. Vallen deze adressen in verkeerde handen, dan kan dat tot bezoek van het dievengilde leiden. Telefoonnummers en e-mailadressen lijken voldoende om communicatie te waarborgen.

Peter Both van de Comtoisewerkgroep, die meer dan 100 leden telt, vertelt kort over deze groep die verzamelaars, hobbyisten en handelaren telt. De nadruk ligt op presentaties van klokken en uitleg van de techniek ervan.

Hierna volgt een voorstelronde. Sommigen blijken alleen maar nieuwsgierig, anderen zijn vooral in oude of mooie techniek geïnteresseerd, of in precisietijdmeting, torenklokken, Zwitserse klokken, industriële-  of juist huiskamerklokken.

Er zijn verzamelaars in het gezelschap, anderen restaureren en repareren vooral, zowel beroepsmatig of als klokkenmaker uit liefhebberij. Ook een handelaar ontbrak niet.

Nadat opgemerkt wordt dat het huidige gezelschap voornamelijk uit middelbare en oudere heren bestaat en jong bloed welkom zou zijn lijkt P.R. nuttig. De website lijkt hiertoe een geschikt middel, zeker als deze een vraagbaak-rubriek zou bevatten als bijv. het Duitse DGC forum, het forum van de Amerikaanse NAWCC en de Engelse Yahoo-groep. Links naar nuttige sites als bijv. ClockDoc mogen niet ontbreken. Ook werd een vraag- en aanbodrubriek genoemd.

Het zou mooi zijn als bij overlijden de erven desgewenst een beroep zouden kunnen doen op de werkgroep om hulp te krijgen bij de nazorg voor de collectie. Gijs Veraart merkt op dat het door de verzamelaar "bij leven" maken van een gedegen inventarislijst de erven hierbij enorm kan helpen.

De suggestie werd gedaan om een jaarlijkse beurs alleen voor elektrische klokken te organiseren, zoals in Mannheim. Albert Bakker pakte de handschoen op en zal de beurs in mei 2017 organiseren.

Boeken over klokken, die je kwijt wilt, kunnen terecht in de bibliotheek van de SMAT. Controleer echter eerst of het wel door ClockDoc is gescand.

Collectiebezoek, zoals al begonnen door Gijs Veraart en Jan van Harten, lijkt ook een werkgroepactiviteit te kunnen zijn.

Na een lunch met soep, broodjes, kroketten en worst houdt Rob de Jong een voordracht over de Scott-klok, waarvan twee exemplaren te bewonderen zijn.

Andere meegebrachte klokken waren Bulle, Barr, enige ENEMwerkjes en een Bulovaklokje.

De suggestie werd gedaan om de eerste zaterdag van mei en de eerste zaterdag van november bijeen te komen, maar wel dient te worden bekeken of deze data niet botsen met Rikketik, bijeenkomsten van de werkgroepen Comtoise en Friese klokken, Mannheim of Furtwangen.

Laurens Beerendonk is zo sportief zich vast te melden voor een voordracht over de verschillende systemen bij Frans, Engelse en Zwitserse klokken.

Rob de Jong sluit de vergadering.Verslag van het overleg op 7 augustus over de Elektriek klokkenbeurs van 4 november 2017.

Aanwezig: Albert Bakker, Rob de Jong, Martin van Iersel en Hans Vrolijk. Egbert van de Pas heeft opgezegd.

Opgeven voor de beurs bij Martin en betalen bij Rob blijkt onhandig; daarom opgeven en betalen bij Rob.
Tekst van de flyers wordt hier en daar aangepast. Albert stuurt ter taal-controle de Engelse versie naar Jan van Harten en de Duitse naar Frank Dunkel. Als de teksten herzien en gecontroleerd zijn mailt Hans ze naar de werkgroepleden“ ter opwarming” met de aansporing: “ zegt het voort”.
Advertenties komen in het TIJDschrift, het blad van de Rikketik en op de website van de Klokkenvrienden-Nederland.
Het houden van de beurs blijkt niet geheel kostendekkend maar het tekort is te overzien.
Locatie blijft waar hij nu is, mogelijk in twee zalen i.p.v. in de kerkruimte.
Er zijn klachten over de bereikbaarheid per openbaar vervoer: jammer maar helaas.
Voorkomen moet worden dat we op het laatste moment nog met tafels moeten zeulen, zoals afgelopen keer.
Deelname aan de beurs t/m 3 klokken op een deeltafel is gratis.
Buitenlandse deelnemers zijn vrijgesteld van het verplichte lidmaatschap van de KVS, kunnen het TIJDschrift toch niet lezen.
De beurs gaat om 9.00 uur open en sluit 12.00 uur. Handel vóór 9.00 uur, tijdens uitladen en inrichten van de tafels is niet wenselijk, maar poortwachters zoals bij Rikketik komen er niet.Enkele nuttige weblinks voor "Elektrieken"


Aanmelden bij Electric Clocks Forum van "groups.yahoo.com" via: electric_clocks-subscribe@yahoogroups.com