Werkgroep Friese Klokken


Beste liefhebbers van staart- en stoelklokken,

U bent van harte uitgenodigd om de vijfde bijeenkomst van de Friese Klokkengroep bij te wonen op zaterdag 23 maart 2019. Graag zouden we zien dat er klokken en/of uurwerken meegebracht worden, zodat in de middag een "bring-en-discuss" gehouden kan worden.

De bijeenkomst zal gehouden worden in één van de zalen van de Oosterkerk, Woudenbergseweg 44 3701 BC Zeist. De inloop is met een kopje koffie tussen 10.00 en 11.00 uur, waarna we zullen beginnen met de bijeenkomst rond 11.00 uur.
Pim van der Giesen zal in de ochtend een lezing gecombineerd met lichtbeelden houden met als titel: “Is er een relatie tussen smeedijzeren Friese torenuurwerken en Friese klokken?”

De gratis lunch zullen we na de lezing gebruiken ergens tussen 12.00 en 12.30 uur.
In het begin van de middag is het de bedoeling nadat de klokken en uurwerken bekeken zijn de eigenaar er iets over vertelt of vraagt wie er iets van weet. Wil hij informatie over de klok of uurwerk dan is er ongetwijfeld iemand die er wat over kan zeggen.
De sluiting is rond 15.30 uur zodat iedereen weer op tijd thuis kan zijn.

Mede omdat het aantal lunches opgegeven dient te worden verzoeken wij uw komst, eventueel met introducé, aan ons te melden uiterlijk woensdag 20 maart 2019 op: frieseklokkengroep2017@gmail.com of eventueel via telefoonnummer 06-52032239.


Namens de Friese Klokkengroep,


Richard de Graaf en Sjoerd Folkers.


Werkgroep Friese Klokken

Op 21 Januari 2017 werd de Werkgroep Friese Klokken opgericht. Daar waren 54 deelnemers bij aanwezig. Een prachtige start! Voor de lunch een stevige discussie waaruit de lijnen voor de volgende bijeenkomst naar voren kwamen. Na de lunch de boeiende spreker Jaap Zeeman, die op zeer onderhoudende wijze vertelde over de ontstaansgeschiedenis van zijn boek: De Nederlandse Stoelklok. Een groot compliment voor de jongste drager van de Salomon Coster penning, de mensen hebben genoten! Tot slot gaven de eigenaren van de meegebrachte klokken en voorwerpen een toelichting op het waarom zij juist die zaken meegenomen hadden.


Om welk type klok gaat het bij de Werkgroep Friese Klokken?

De aanduiding "Friese klokken" is het meest bekend bij de Nederlander. Er wordt dan direkt gedacht aan staart- en stoelklokken.

Wat wij willen aanhouden bij de staart- en stoelklokken is alles ten noorden van de grote rivieren. We denken dus aan West-Nederlandse, Zaanse, Gelderse, Twentse, Groningse en niet te vergeten de staart- en stoelklokken van over de grens met Duitsland, de klokken uit Ost-Friesland. In principe zijn veel van deze klokken met elkaar verwant. Want ook de leerling-uurwerkmakers hebben vaak in andere delen van het land het vak geleerd of zijn vanwege huwelijken verhuisd. Bekend is ook dat sommigen uit hun stad gevlucht zijn vanwege schulden en dan gewoon ergens anders weer verder gingen met hun vak.

De werkgroep is van plan om twee keer per jaar een bijeenkomst te organiseren. Dan kan het gaan over specifieke klokken, over het repareren en restaureren van Friese klokken, over door deelnemers meegebrachte klokken, enz. Ieder KVS-lid kan zich daarvoor aanmelden. Aankondigingen volgen op deze website en in de KVS-Nieuwsbrief. Ben u nog geen KVS-lid? Geeft u dan op. Zie de pagina "Lid worden".


Zaterdag 27 oktober 2018 was een heerlijke dag voor vijf en veertig Friese klokkenliefhebbers. Zij hadden hun weg gevonden naar het mooie museum Joure waar onze Friese Klokkengroep een leuke dag had georganiseerd.
Al bij binnenkomst, met een echte kop Douwe Egberts koffie in de hand, hebben we ons kunnen verlustigen aan de jongste aanwinst van het museum, de Bloksma klok.

Om 11.00u. opende de KVS voorzitter de bijeenkomst met een dringende oproep aan de aanwezige leden om ook de buurman, broer en zwager bij de vereniging te betrekken. Want willen we doorgaan met het organiseren van dit soort activiteiten en vooral willen we het betaalbaar houden, dan hebben we nieuwe leden nodig.
Hierna kwam Klaes Postuma aan het woord die ons alles kon vertellen hoe je aan de hand van de kleuren van een authentieke beschildering de leeftijd van een klok vrij nauwkeurig kunt bepalen. De komst van een kleur en vooral ook de prijs van zo’n nieuwe kleur waren bepalend voor het gebruik daarvan. Aan de hand van de vele voorbeelden die hij liet zien was het uitstekend te volgen.
Daarna was het de beurt aan Richard de Graaf en Bert Prins, slotbewaarder van het Poptaslot, om ons alles te vertellen over de verwerving en de restauratie van de Ype Jans, Jan Ypesklok die in het Poptaslot hangt.
Tot slot was het Sjoerd Folkers die ons bijpraatte over de stand van zaken in zijn jongste onderzoeksproject. Met de enthousiaste medewerking van het stadsarchief van Grou wist hij nagenoeg alle woningen te lokaliseren van Grouster klokkenmakers.

Historische foto’s werden naast de huidige situatie geplaatst. Erg bijzonder.

Ook de Leeuwarder Courant was het niet ontgaan dat de Friese Klokkengroep weer eens actief was in Friesland. Een leuk artikel op maandag 22 oktober was het resultaat van een uitgebreid interview met Richard de Graaf en Sjoerd Folkers. Na de voortreffelijke lunch kregen we een uitgebreide rondleiding van de heren Folkers en de Graaf langs de collectie van het museum.

Bij het afscheid nemen kregen we het mooie boek Op de vleugelen des tijds cadeau.


Zaterdag 17 februari 2018.

Deze derde bijeenkomst van de werkgroep Friese Klokken stond in het teken van "Bring and Discuss", oftewel breng een klok mee, vertel er over en laat anderen daarop reageren d.m.v. vragen, verdere informatie, etc.
Ook was er de mogelijkheid klokken en klokonderdelen te verkopen.
Er werden bijzondere klokken meegenomen. Enkele verwisselden van eigenaar.
Vóór de lunch ontstond er een levendige discussie over: wat is een valse klok en wat niet? Of is de eigenaar/verkoper/restaurateur vals?
Na de lunch werd een 10-tal klokken besproken en bediscussieërd.
Een kleine 50 deelnemers hebben bijzondere dingen gezien vandaag.
Onderaan deze pagina een kleine foto-impressie van deze dag.


Zaterdag 30 september 2017.

Op deze dag werd de tweede bijeenkomst van de werkgroep Friese Klokken gehouden in de zaal van de Oosterkerk in Zeist.

Henk Houkes vertelde over reparatie/restauratie van Friese uurwerken. Henk is in 1971 gediplomeerd en wel als horloge- en klokkenmaker. Hij bezocht de uurwerkmakersschool "Cornelis Verhagen" in Hoorn. Al jaren gaat hij elke dag met veel plezier aan het werk en meldt dat hij gelukkig is, dat hij van zijn vak zijn hobby heeft kunnen maken. Hij is lid van de beide restauratorenverenigingen. Meer kunt u vinden op zijn website www.henkhoukes.nl.
Na de lunch was het woord aan Klaes Posthuma. Klaes, sinds begin van de zestiger jaren van de vorige eeuw restauratie/decoratie schilder. Hij hield een voordracht over zijn specifieke kennis op het gebied van herstel- en restauratie van onder andere Friese klokken beschilderingen. Een en ander over Klaes Posthuma kunt u vinden op een filmpje op youtube onder "restauratie oude muurreclame in Harlingen".

Hieronder enkele foto's van de derde Friese Klokken-bijeenkomst.