Werkgroep Friese Klokken


Om welk type klok gaat het bij de Werkgroep Friese Klokken?

De aanduiding "Friese klokken" is het meest bekend bij de Nederlander. Er wordt dan direkt gedacht aan staart- en stoelklokken.

Wat wij willen aanhouden bij de staart- en stoelklokken is alles ten noorden van de grote rivieren. We denken dus aan West-Nederlandse, Zaanse, Gelderse, Twentse, Groningse en niet te vergeten de staart- en stoelklokken van over de grens met Duitsland, de klokken uit Ost-Friesland. In principe zijn veel van deze klokken met elkaar verwant. Want ook de leerling-uurwerkmakers hebben vaak in andere delen van het land het vak geleerd of zijn vanwege huwelijken verhuisd. Bekend is ook dat sommigen uit hun stad gevlucht zijn vanwege schulden en dan gewoon ergens anders weer verder gingen met hun vak.

De werkgroep is van plan om twee keer per jaar een bijeenkomst te organiseren. Dan kan het gaan over specifieke klokken, over het repareren en restaureren van Friese klokken, over door deelnemers meegebrachte klokken, enz. Ieder KVN-lid kan zich daarvoor aanmelden. Aankondigingen volgen op deze website en in de KVN-Nieuwsbrief. Ben u nog geen KVN-lid? Geeft u dan op. Zie de pagina "Lid worden".


Terugblik 2020

Beste Klokkenvrienden,


Achter ons ligt een bewogen jaar, waarin wij elkaar jammer genoeg fysiek niet hebben kunnen ontmoeten tijdens een bijeenkomst.
2020 zal voor altijd een jaar blijven, dat we niet snel zullen vergeten vanwege de corona. Deze heeft ons allen gedwongen om onze contacten zo minimaal mogelijk te houden. Wij hopen, mede door het aankomende vaccin, dat ons leven wat meer vrijheden terug kan krijgen en het mogelijk zal zijn om samen te komen en te genieten van onze hobby. Waarbij wij te allen tijde onze gezondheid voorop zullen blijven stellen.

Wat de bijeenkomsten aangaat, menen wij pas bijeenkomsten te kunnen gaan plannen als we enige zekerheid hebben dat deze kunnen doorgaan. Voorlopig staat op de agenda de lezing van Eric Veldboer, die we helaas in oktober moesten afzeggen.
Eric Veldboer zou spreken over Twentse en Achterhoekse klokken, waar hij dit jaar een boek over uitgebracht heeft. Het boek is uitgegeven in eigen beheer en is nog te bestellen per mail bij: veldboereric@gmail.com voor € 39,90 exclusief verzendkosten.
Door het goede onderlinge contact konden we toch horen, dat we met z’n allen niet hebben stilgezeten. Ook zijn er weer fraaie klokken, die we graag tijdens een “Laat zien en vertel”-bijeenkomst zouden willen bespreken.
De Friese Klokkengroep is nog steeds actief in contact met de Lutherse Kerk in Leeuwarden i.v.m. de restauratie van het uurwerk van hun klok. Door de corona ligt het nu even stil, maar zodra het allemaal weer kan, gaat u daar meer over horen. Een ander fraai vrijwilligersproject loopt bij het Museum Joure, waarover we, zodra meer gegevens bekend zijn, u zullen informeren.
Het veilinghuis Goes veilt regelmatig grote collecties klokken van bekende verzamelaars. Gelukkig zien we dat er toch meer interesse komt voor onze geliefde klokken, waarbij tevens de prijzen van bepaalde type klokken weer aan het stijgen zijn. Dit geeft ook hoop voor onze collecties. Houd de website https://www.veilinghuisdejager.nl in de gaten, want we hebben vernomen, dat in de komende maanden weer klokken geveild gaan worden.

Tot hier onze huishoudelijke mededelingen.

Wij hopen u volgend jaar weer te kunnen ontmoeten op de bijeenkomsten van de Friese Klokkengroep. Wij kijken er naar uit.
Verslag bijeenkomst Friese Klokkengroep op 23 maart 2019 te Zeist.

Als spreker was Pim van der Giesen uitgenodigd. Pim van der Giesen is deelnemer in de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk en is in het bijzonder gespecialiseerd in het determineren en bestekken schrijven van Noord Nederlandse (Friese) smeedijzeren torenuurwerken.
Zijn lezing heeft dan ook de titel: “Is er een relatie tussen smeedijzeren Friese torenuurwerken en Friese klokken?” We werden al snel uit de droom geholpen en na enkele klokken was het antwoord duidelijk NEE. Maar aan alles zit een “maar”. Op de lichtbeelden kwam het uurwerk uit Suameer tevoorschijn. Het is opgebouwd net als bij de stoelklok uit drie stijlen . Slagwerk en gaande werk hebben een gemeenschappelijke middenstijl. Het slagwerk heeft vier assen, terwijl een smeedijzeren torenuurwerk er altijd drie heeft. Op het tweede rad is een dubbelhart gemonteerd en de sluitschijflichter loopt over het hart en grijpt in de sluitschijf die aan de buitenkant geplaatst is. Het gaande werk komt met drie raderen ook overeen met een Fries uurwerk. De spillegang is identiek aan de stoelklok. De pilaren zijn van ijzer en de bovenzijde is ook van strippen gemaakt en niet zoals bij de Friese klok een bovenplaat. De uitlichting van het slagwerk gebeurt net als bij de stoelklokken door middel van een bokkepoot. Ter aanvulling is bij smeedijzeren uurwerken de sluitschijf altijd binnen het uurwerk geplaatst in tegenstelling tot dit uurwerk. Het uurwerk uit Suameer heeft dus zichtbaar constructie invloeden van een Fries stoelklok uurwerk. De archieven van de kerk zijn helaas niet meer te vinden en daar het uurwerk niet gesigneerd is, is de maker tot op heden nog niet achterhaald. Misschien dat één van de leden helderheid in deze duisternis kan brengen. Het uurwerk is rond 1769.
Na de lezing werd de gebruikelijke fles als dank door Richard de Graaf aan Pim van der Giesen overhandigd. De uitstekende lunch werd klaar gezet en na de lunch werd begonnen met het bespreken van de meegebrachte klokken en uurwerken.
Er werd vervolgens in verschillende groepjes gediscussieerd over de meegebrachte klokken.

Ook liep er een voor ons een onbekend iemand binnen met een Fries uurwerk met wijzerplaat. Het bleek de Hr. Adri Havinga te zijn die drie straten verder woont en had vernomen dat er een bijeenkomst was van de Friese Klokkengroep. Zijn klok werd uitgebreid besproken en met z’n allen kwamen we tot de conclusie dat de maker Hille van Delden en de schilder Evert Spoelstra moest zijn. Even voor drie uur werd de bijeenkomst gesloten en voor de drukte kon iedereen weer op tijd thuis zijn.
Aanwezig 47 leden.

Namens de Friese Klokkengroep, Sjoerd en Richard.


Zaterdag 27 oktober 2018 was een heerlijke dag voor vijf en veertig Friese klokkenliefhebbers. Zij hadden hun weg gevonden naar het mooie museum Joure waar onze Friese Klokkengroep een leuke dag had georganiseerd.
Al bij binnenkomst, met een echte kop Douwe Egberts koffie in de hand, hebben we ons kunnen verlustigen aan de jongste aanwinst van het museum, de Bloksma klok.

Om 11.00u. opende de KVS voorzitter de bijeenkomst met een dringende oproep aan de aanwezige leden om ook de buurman, broer en zwager bij de vereniging te betrekken. Want willen we doorgaan met het organiseren van dit soort activiteiten en vooral willen we het betaalbaar houden, dan hebben we nieuwe leden nodig.
Hierna kwam Klaes Postuma aan het woord die ons alles kon vertellen hoe je aan de hand van de kleuren van een authentieke beschildering de leeftijd van een klok vrij nauwkeurig kunt bepalen. De komst van een kleur en vooral ook de prijs van zo’n nieuwe kleur waren bepalend voor het gebruik daarvan. Aan de hand van de vele voorbeelden die hij liet zien was het uitstekend te volgen.
Daarna was het de beurt aan Richard de Graaf en Bert Prins, slotbewaarder van het Poptaslot, om ons alles te vertellen over de verwerving en de restauratie van de Ype Jans, Jan Ypesklok die in het Poptaslot hangt.
Tot slot was het Sjoerd Folkers die ons bijpraatte over de stand van zaken in zijn jongste onderzoeksproject. Met de enthousiaste medewerking van het stadsarchief van Grou wist hij nagenoeg alle woningen te lokaliseren van Grouster klokkenmakers.

Historische foto’s werden naast de huidige situatie geplaatst. Erg bijzonder.

Ook de Leeuwarder Courant was het niet ontgaan dat de Friese Klokkengroep weer eens actief was in Friesland. Een leuk artikel op maandag 22 oktober was het resultaat van een uitgebreid interview met Richard de Graaf en Sjoerd Folkers. Na de voortreffelijke lunch kregen we een uitgebreide rondleiding van de heren Folkers en de Graaf langs de collectie van het museum.

Bij het afscheid nemen kregen we het mooie boek Op de vleugelen des tijds cadeau.


Zaterdag 17 februari 2018.

Deze derde bijeenkomst van de werkgroep Friese Klokken stond in het teken van "Bring and Discuss", oftewel breng een klok mee, vertel er over en laat anderen daarop reageren d.m.v. vragen, verdere informatie, etc.
Ook was er de mogelijkheid klokken en klokonderdelen te verkopen.
Er werden bijzondere klokken meegenomen. Enkele verwisselden van eigenaar.
Vóór de lunch ontstond er een levendige discussie over: wat is een valse klok en wat niet? Of is de eigenaar/verkoper/restaurateur vals?
Na de lunch werd een 10-tal klokken besproken en bediscussieërd.
Een kleine 50 deelnemers hebben bijzondere dingen gezien vandaag.
Onderaan deze pagina een kleine foto-impressie van deze dag.


Zaterdag 30 september 2017.

Op deze dag werd de tweede bijeenkomst van de werkgroep Friese Klokken gehouden in de zaal van de Oosterkerk in Zeist.

Henk Houkes vertelde over reparatie/restauratie van Friese uurwerken. Henk is in 1971 gediplomeerd en wel als horloge- en klokkenmaker. Hij bezocht de uurwerkmakersschool "Cornelis Verhagen" in Hoorn. Al jaren gaat hij elke dag met veel plezier aan het werk en meldt dat hij gelukkig is, dat hij van zijn vak zijn hobby heeft kunnen maken. Hij is lid van de beide restauratorenverenigingen. Meer kunt u vinden op zijn website www.henkhoukes.nl.
Na de lunch was het woord aan Klaes Posthuma. Klaes, sinds begin van de zestiger jaren van de vorige eeuw restauratie/decoratie schilder. Hij hield een voordracht over zijn specifieke kennis op het gebied van herstel- en restauratie van onder andere Friese klokken beschilderingen. Een en ander over Klaes Posthuma kunt u vinden op een filmpje op youtube onder "restauratie oude muurreclame in Harlingen".

Hieronder enkele foto's van Friese Klokken-bijeenkomsten.