Werkgroep Friese Klokken

De eerstvolgende bijeenkomst van de werkgroep Friese klokken is op 20 oktober 2018


Op 21 Januari 2017 werd de Werkgroep Friese Klokken opgericht. Daar waren 54 deelnemers bij aanwezig. Een prachtige start! Voor de lunch een stevige discussie waaruit de lijnen voor de volgende bijeenkomst naar voren kwamen. Na de lunch de boeiende spreker Jaap Zeeman, die op zeer onderhoudende wijze vertelde over de ontstaansgeschiedenis van zijn boek: De Nederlandse Stoelklok. Een groot compliment voor de jongste drager van de Salomon Coster penning, de mensen hebben genoten! Tot slot gaven de eigenaren van de meegebrachte klokken en voorwerpen een toelichting op het waarom zij juist die zaken meegenomen hadden.


Om welk type klok gaat het bij de Werkgroep Friese Klokken?

De aanduiding "Friese klokken" is het meest bekend bij de Nederlander. Er wordt dan direkt gedacht aan staart- en stoelklokken. 

Wat wij willen aanhouden bij de staart- en stoelklokken is alles ten noorden van de grote rivieren. We denken dus aan West-Nederlandse, Zaanse, Gelderse, Twentse, Groningse en niet te vergeten de staart- en stoelklokken van over de grens met Duitsland, de klokken uit Ost-Friesland. In principe zijn veel van deze klokken met elkaar verwant. Want ook de leerling-uurwerkmakers hebben vaak in andere delen van het land het vak geleerd of zijn vanwege huwelijken verhuisd. Bekend is ook dat sommigen uit hun stad gevlucht zijn vanwege schulden en dan gewoon ergens anders weer verder gingen met hun vak.


De werkgroep is van plan om twee keer per jaar een bijeenkomst te organiseren. Dan kan het gaan over specifieke klokken, over het repareren en restaureren van Friese klokken, over door deelnemers meegebrachte klokken, enz. Ieder KVS-lid kan zich daarvoor aanmelden. Aankondigingen volgen op deze website en in de KVS-Nieuwsbrief. Ben u nog geen KVS-lid? Geeft u dan op. Zie de pagina "Lid worden".


Zaterdag 17 februari 2018.

Deze derde bijeenkomst van de werkgroep Friese Klokken stond in het teken van "Bring and Discuss", oftewel breng een klok mee, vertel er over en laat anderen daarop reageren d.m.v. vragen, verdere informatie, etc.
Ook was er de mogelijkheid klokken en klokonderdelen te verkopen.
Er werden bijzondere klokken meegenomen. Enkele verwisselden van eigenaar.
Vóór de lunch ontstond er een levendige discussie over: wat is een valse klok en wat niet? Of is de eigenaar/verkoper/restaurateur vals?
Na de lunch werd een 10-tal klokken besproken en bediscussieërd.
Een kleine 50 deelnemers hebben bijzondere dingen gezien vandaag.
Onderaan deze pagina een kleine foto-impressie van deze dag.


Zaterdag 30 september 2017.

Op deze dag werd de tweede bijeenkomst van de werkgroep Friese Klokken gehouden in de zaal van de Oosterkerk in Zeist.

Henk Houkes vertelde over reparatie/restauratie van Friese uurwerken. Henk is in 1971 gediplomeerd en wel als horloge- en klokkenmaker. Hij bezocht de uurwerkmakersschool "Cornelis Verhagen" in Hoorn. Al jaren gaat hij elke dag met veel plezier aan het werk en meldt dat hij gelukkig is, dat hij van zijn vak zijn hobby heeft kunnen maken. Hij is lid van de beide restauratorenverenigingen. Meer kunt u vinden op zijn website www.henkhoukes.nl.
Na de lunch was het woord aan Klaes Posthuma. Klaes, sinds begin van de zestiger jaren van de vorige eeuw restauratie/decoratie schilder. Hij hield een voordracht over zijn specifieke kennis op het gebied van herstel- en restauratie van onder andere Friese klokken beschilderingen. Een en ander over Klaes Posthuma kunt u vinden op een filmpje op youtube onder "restauratie oude muurreclame in Harlingen".
 
Hieronder enkele foto's van de derde Friese Klokken-bijeenkomst.