Lid worden van de KVS

Kijken naar klokken. Praten over klokken. Iets met klokken doen


Waarom lid worden?

1. De KVS organiseert voor de leden regelmatig presentaties, bijeenkomsten, gespecialiseerde rondleidingen, excursies en gemeenschappelijk museumbezoek. Leden kunnen deze gratis of tegen een lage vergoeding bijwonen.

2. De studiegroepen voor respectievelijk comtoises, elektrische uurwerken, torenuurwerken en Friese uurwerken organiseren specialistische bijeenkomsten, die elk lid gratis kan bijwonen.

3. Een lid ontvangt ieder kwartaal het blad "TIJDschrift" met interessante artikelen over bijzondere klokken, horloges en andere uurwerken. Ook nieuwtjes op klokkengebied en de aankondiging van activiteiten van o.a. de KVS. "TIJDschrift" omvat 160 pagina's per jaar en wordt uitgegeven door de Federatie Klokkenvrienden.

4. De leden ontvangen regelmatig een digitale nieuwsbrief met daarin de activiteiten, die de KVS organiseert. Ook de ontwikkelingen binnen de vereniging en die in "klokkenland".

5. Vanaf 2017 ontvangen de leden een ledenkaart, die recht geeft op het gratis of het met korting bezoeken van "verwante" musea. Ook kortingen bij enkele leveranciers van uurwerken of uurwerkonderdelen zullen hierbij bedongen worden.

6. Met een lidmaatschap wordt een bijdrage geleverd aan het ondersteunen van de SMAT bij het onderhoud en de uitbreiding van haar collectie of de restauratie van delen ervan. De SMAT-collectie is de grootste klokken- en uurwerkencollectie in ons land. De KVS ondersteunt de pogingen om de collectie onder te brengen in een passende museale omgeving.

Hoe kunt u lid worden?

Om lid te worden kunt u een email sturen aan de secretaris van de KVS. Zie email-adres onderaan de pagina. Opgave van naam, adres en telefoonnummer. Graag apart uw emailadres vermelden. Dat laatste is belangrijk als u de digitale nieuwsbrief wilt ontvangen. U krijgt daarna de rekening voor de contributie over het lopende jaar.

De contributie bedraagt 35,00 euro per jaar, over te maken op bankrekening NL 11 ABNA 041 571 8597 ten name van "Klokkenvrienden", onder vermelding van "Lidmaatschap KVS, naam en adres". 

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december en wordt automatisch verlengd, tenzij schriftelijk of per email wordt opgezegd vóór 1 december. Bij niet tijdige opzegging loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar.