Lid worden

Lid worden


Lid worden van de KVN: Kijken naar klokken. Praten over klokken. Iets met klokken doen

Waarom lid worden?

  1. De KVN organiseert voor de leden regelmatig presentaties, bijeenkomsten, gespecialiseerde rondleidingen, excursies en gemeenschappelijk museumbezoek. Leden kunnen deze gratis of tegen een lage vergoeding bijwonen.
  2. De studiegroepen voor respectievelijk Schwarzwalder, Friese, comtoises, toren, horloge en elektrische uurwerken organiseren specialistische bijeenkomsten, die elk lid gratis kan bijwonen.
  3. Een lid ontvangt ieder kwartaal het blad “TIJDschrift” met interessante artikelen over bijzondere klokken, horloges en andere uurwerken. Ook nieuwtjes op klokkengebied en de aankondiging van activiteiten van o.a. de KVN. “TIJDschrift” omvat 160 pagina’s per jaar en wordt uitgegeven door de Federatie Klokkenvrienden.
  4. De leden ontvangen regelmatig een digitale nieuwsbrief met daarin de activiteiten, die de KVN organiseert. Ook de ontwikkelingen binnen de vereniging en die in “klokkenland”.
  5. De leden ontvangen een ledenkaart, die recht geeft op het gratis bezoeken van het Museum De Zaanse Tijd aan de Zaanse Schans en het Museum Joure.
  6. Met een lidmaatschap wordt een bijdrage geleverd aan het ondersteunen van de SMAT en het Museum De Zaanse Tijd bij het onderhoud en de uitbreiding van hun collectie of de restauratie van delen ervan.
    De SMAT-collectie is de grootste klokken- en uurwerkencollectie in ons land. De KVN ondersteunt de pogingen om de collectie onder te brengen in een passende museale omgeving.

Hoe kunt u lid worden?

Om lid te worden kunt u een email sturen aan de secretaris van de KVN via info@klokkenvrienden-nederland.nl of even telefonisch contact opnemen met onze secretaris via 06 4260 3840. Opgave van naam, adres en telefoonnummer. Graag apart uw emailadres vermelden. Dat laatste is belangrijk als u de digitale nieuwsbrief wilt ontvangen. U krijgt daarna de rekening voor de contributie over het lopende jaar.

Op onze werkgroepbijeenkomsten liggen flyers en opgaveformulieren, evenals op de Rikketikbeurzen. Ook zijn ze verkrijgbaar in het Museum De Zaanse Tijd.

De contributie bedraagt 35,00 euro per jaar, over te maken op bankrekening NL 11 ABNA 041 571 8597 ten name van “Klokkenvrienden”, onder vermelding van “Lidmaatschap KVN, naam en adres”.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december en wordt automatisch verlengd, tenzij schriftelijk of per email wordt opgezegd vóór 1 december. Bij niet tijdige opzegging loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar.

Bekijk ook onze,
Facebook & Instagram

Nieuws


Kom meer te weten over de klokken en opkomende evenementen.

Agenda

Informeer over opkomende evenementen.

word lid


Join een team vandaag!