Nieuws van de KVN en ander klokkennieuws


LAATSTE NIEUWS CORONAVIRUS

IN VERBAND MET DE RECENTE OVERHEIDSMAATREGELEN EN - ADVIEZEN M.B.T. DE CORONASITUATIE HEEFT HET BESTUUR BELOTEN ALLE KOMENDE KVN-ACTIVITEITEN SLECHTS ONDER VOORBEHOUD TE PUBLICEREN.Tentoonstelling "Klokken vertellen" in Heerenveen.

Dinsdag 20 april j.l. is er in Heerenveen een gesprek geweest met daarbij mevrouw Trip, directrice van het Museum Heerenveen. Daar werd het plan op tafel gelegd om over anderhalf tot twee jaar een expositie te organiseren met als werktitel “Klokken Vertellen”. Het gaat hierbij dus puur om het uiterlijk van de klok. Dit uiterlijk vertelt ons iets over een historische gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld Napoleon en de slag bij Waterloo. Of laat ons zien hoe er gewerkt werd zoals bij de Hannekemaaiersklok of hoe een werkplaats in die tijd functioneerde. Denk aan een zaagmolen of zelfs een apotheek. Ook de status of positie van de eigenaar is een enkele keer duidelijk gemaakt op de wijzerplaat.

Graag willen wij uw hulp hierbij. Mocht u in het bezit zijn van een nederlandse klok die iets te vertellen heeft en u bent bereid om daar gedurende drie maanden afstand van te doen, graag aanmelden. Het liefst met een foto bij ons bestuurslid Harry Prenen. E-mail: harry@prenen.nl. Harry inventariseert de aanmeldingen samen met de mensen van de Friese Klokkengroep en zorgt voor een professionele foto. We streven naar een maximum van vijftig Nederlandse klokken. De klokken worden allemaal gefotografeerd met daarbij de tekst van wat de wijzerplaat te vertellen heeft. Dit alles voor een catalogus die klaar moet zijn op de dag van de opening.
Let wel, het gaat niet alleen om Friese klokken, maar ook om andere nederlandse klokken.

Ook zullen de professionele restaurateurs van wijzerplaten benaderd worden. Zij kunnen ons helpen met de zoektocht naar klokken, met in acht neming van de privacy van de eigenaar.

Voorlopig is de periode 1 oktober 2022 - 18 januari 2023 geagendeerd. Het idee is om ook een educatief programma voor kinderen aan te bieden.


TV-INTERVIEW JOHN SELDERS OVER ZIJN NIEUWE BOEK "HONDERD HOUTEN HORLOGEHOUDERS".

Ziehier mijn 73ste highlight in mijn 12-jarige pensioentijd. Hoofdthema achteraf:” Maak ook een boek voor het te laat is”. Ik ben de tweede spreker als amusementsmoment tussen spreker 1 (lokale politiek) en spreker 3 (de zorg). Nummer 4 is een biersommelier om de levensbalans erin te houden.

John en Johan Selders

Kopieer in uw browser: https://www.zuidwestupdate.nl/tv/m2/?v=546226242


Vorderingen bij de tot standkoming van een Tijdmuseum.

In Den Haag zijn we bezig in het depot van het toekomstig TIJDmuseum op Noordeinde 64A. Momenteel voornamelijk in voorbereiding op wat hopelijk gaat gebeuren: de inrichting en opening van Het TIJDmuseum en het nationaal Studiecentrum!

Afgelopen jaar zijn de bibliotheek en de archieven van de SMAT weggehaald uit Schoonhoven. Na de corona moeten er nog enkele restanten volgen.
De nieuwe locatie Noordeinde 154A in Den Haag is wegens het overlijden van de eigenaar niet meer voor ons beschikbaar. Daarom staan de bibliotheken van de SMAT, BoomTime en het Museum Zaanse Tijd opgeslagen in de kelders van Noordeinde 64A. Dit pand hadden we reeds tot onze beschikking en is nu door een kleine, enthousiaste groep vrijwilligers opgeknapt.
De eerste helft van de SMAT-collectie wordt nu uitgepakt. De rest staat nog in opslag. Het uitpakken vordert en naar verwachting kan er over korte tijd een begin worden gemaakt met het inventariseren, documenteren en gestructureerd opnemen in het depot.
Hopelijk komt binenkort ook de rest van de kelders en ruimte op de begane grond vrij, zodat er weer extra ruimte vrij komt voor de SMAT-collectie en stukken, die momenteel niet passen in de collecties van Museum Zaanse Tijd en BoomTime. Tevens kan er op de begane grond worden verbouwd en gebouwd aan expositieruimten van het TIJDmuseum. Hiervoor bestaan al volop ideeën.
Inmiddels is er al 25 kuub aan boeken en 8 kuub aan tijdschriften. Ook die moeten geïnventariseerd worden.

In dit verband volgt hier een dringende oproep:

De directeur van het museum Zaanse Tijd is, met hulp van enkele vrijwilligers, druk bezig om de boekencollecties van het MNU, de SMAT en Boom-Time uit te zoeken en klaar te maken voor het nationaal studiecentrum in Den Haag. Een probleem is het vinden van een plaats waar men de 25 kubieke meter aan overtollige boeken kan opslaan en verder uitzoeken. Ideaal zou zijn een plaats in de regio Amsterdam, om vandaar ook deze boeken naar de Rikketik te brengen of anderszins te verkopen (website/webshop museum, Catawiki, Marktplaats, website KVN…). Geld is er niet om een locatie te huren dus wordt er een dringend beroep gedaan op onze leden of er mensen zijn die een oplossing kunnen bieden. Graag contact opnemen met Hans van den Ende, e-mail: hende@hetnet.nlNieuwe directeur Museum Zaanse Tijd

Sinds 1 januari heeft het Museum Zaanse Tijd in Zaandam een nieuwe directeur: Hans van den Ende. Hij volgt Carel Hofland op, die met pensioen is gegaan.
We wensen beiden een prachtige tijd toe!


KVN ruim 500 leden

De KVN blijft in beweging. Door het actief leden werven zijn we nu ruim over de 500 leden!

Voor de KVN was de Rikketik van 6 oktober 2019 de meest succesvolle ooit. Per die datum hebben we 11 nieuwe leden kunnen verwelkomen en hebben we de nodige mensen aan het twijfelen kunnen brengen. Dus wie weet, dit jaar zeshonderd?
Ander nieuws


Brisantgranaten hangen jaren als gewicht aan een klok
(naar een artikel in het AD Groene Hart)

Na het zien van een TVprogramma over de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) bij RTL 5 realiseerde een inwoner van Nieuwkoop zich, dat de voorwerpen, die al jaren als gewicht aan de klok hingen, wel erg op explosieven leken.
Na een belletje met de EOD is een medewerker van deze dienst gaan kijken naar de "gewichten". Het bleken inderdaad kleine brisantgranaten te zijn.
De granaten zijn inmiddels vernietigd op een locatie bij Nieuwveen, zo meldt de gemeente Nieuwkoop op Facebook.


Cursus uurwerktechniek

In de maand september 2019 heeft Matthé Petersen met veel succes gedurende twee avonden voor veel belangstellenden een introductiecursus (toren)uurwerktechniek verzorgd in het Museum Klok en Peel te Asten. Een vervolgcursus staat er aan te komen, waarin de cursisten onder leiding van Matthé, echt aan een torenuurwerk kunnen werken. Wanneer dat het geval zal zijn is i.v.m. de coronasituatie nog niet duidelijk.