Nieuws van de KVN en ander klokkennieuws


Costerpenning voor Toine Daelmans en Loek Romeyn

Op 23 april 2019, na de ledenexcursie in de werkplaats van Toine Daelmans, vroeg opeens de voorzitter van de Federatie, de heer Kees Grimbergen, het woord. Namens het bestuur van de Federatie kende hij Loek Romeyn en Toine Daelmans de Salomon Costerpenning toe, als dank voor hun vele verdiensten voor het behoud van ons klokkenerfgoed. Een en ander leverde enkele blijde en verraste gezichten op.


Nieuwe naam: op 3 april 2019 heeft de KVS de nieuwe naam KVN gekregen

Tijdens de algemene ledenvergadering op 2 maart 2019 is er gesproken over een nieuwe naam en nieuwe statuten voor de KVS. Met algemene stemmen werd ingestemd met deze statuten en met de naamsverandering van Klokkenvrienden SMAT naar "Klokkenvrienden Nederland".

Aangezien het vereiste quorum niet werd bereikt was er een tweede algemene ledenvergadering vereist. Deze werd gehouden op 23 maart, voorafgaand aan de bijeenkomst van de Friese Klokkengroep. Daar werden statuten en naamsverandering definitief goedgekeurd.

Alles werd pas een feit, toen de akte werd gepasseerd bij de notaris. Dat laatste gebeurde op 3 april en vanaf die datum heten we voortaan KLOKKENVRIENDEN NEDERLAND (KVN).Opening nieuwe expositie over de Zaanse klok in het Museum Zaanse Tijd

De opening van de nieuwe expositie over de Zaanse klok in het museum De Zaanse Tijd heeft plaats gevonden op 28 maart 2019 door wethouder Sanne Munnikendam.
Het lijkt erop dat de Zaanse klok het enige wereldwijd bekende uniek Zaanse icoon is. Museum Zaanse Tijd wil laten zien hoezeer de Zaanse klok verweven is met de industriële historie van de Zaanstreek. Het museum kan nu duidelijk maken waar die Zaanse klok vandaan komt. De hele geschiedenis, vanaf het begin, rond 1670, tot de stijlklokken uit de jaren ‘60.
Het verhaal wordt aansprekend verteld in de authentieke oude ondernemerswoning op de Zaanse Schans waarin het museum zit. Bezoekers uit alle landen van de wereld beleven hier een stuk Zaanse geschiedenis die dieper gaat dan het decor van de Zaanse Schans.
Snel na de uitvinding van het slingeruurwerk in 1656 zagen Zaanse ondernemers een kans. Die nieuwe tijdmeter was een gewild artikel. Het waren niet in de eerste plaats klokkenmakers die dit aanpakten, maar ondernemers, die ook belangen hadden in de papierindustrie, de houtzaagmolens of de walvisvaart. Ze werkten in een Zaanse economie die bloeide door hechte netwerken, onderlinge participatie en sociale innovatie.
Zaanse bedrijven zagen de Zaanse klok als onderdeel van hun identiteit. In 1962 liet Albert Heijn voor zijn personeel 5000 exemplaren maken, waarvan er in de Zaanstreek nog veel bewaard worden.

Niet veel mensen kennen deze geschiedenis. Hopelijk bent u in de gelegenheid om ons verhaal te komen zien tijdens een bezoek aan ons museum!Twee "Hollanders" strijden voor behoud historische Friese klok

De Leeuwarder Courant van 27 augustus j.l. schrijft in een hoofdartikel over het pleidooi van Richard de Graaf en Sjoerd Folkers om de antieke Friese klok te waarderen als belangrijk Fries cultureel en historisch erfgoed. Onderwaardering leidt tot gang naar de kringloopwinkel, naar de onervaren knutselaar en - nog erger - naar de sloop.
Ook "Eén vandaag" wijdde er op de radio de nodige aandacht aan. Gebruik de link in de knop hieronder. Je moet overigens eerst door een tweetal andere berichten heen, waaronder een leuke over een biljartbal, dus even dóórluisteren.......Ander nieuws


Luikse en Vlaamse klokken.

Voor een onderzoek is Lode Goukens op zoek naar foto’s van Luikse en Vlaamse klokken. Hij heeft de afgelopen jaren al een immense databank aangelegd, maar meer is beter. E-mail: Lode.Ivo.Goukens@vub.be