Van alles over Schwarzwalder klokken

Deze pagina is nog in bewerkingSchwarzwaldergroep in oprichting

Zaterdag 21 mei eerste bijeenkomst


Hoewel het aantal leden dat reageerde op het initiatief om een Schwarzwaldergroep op te richten nog gering is, kan toch al gesproken worden van een Schwarzwaldergroep. Of Schwarzwalderklokkengroep zo u wilt, maar dat is een nogal lange naam. De pandemie heeft de start niet gemakkelijker gemaakt maar we gaan zeker door.
Bij ‘Schwarzwalder klok’ denken we in de eerste plaats aan een appelklok; vaak ook aangeduid als ‘rozenklok’. In de Heimat ‘Lackschilduhr’.
Eén van de bijzondere aspecten van de Schwarzwalder klokken is de schier eindeloze variatie, vooral in uiterlijk. Daarnaast werden op kleine schaal klokken gebouwd met bijzondere mechanieken zoals bijvoorbeeld astronomische klokken en Flötenuhren.
Algemeen kenmerk is het houten frame met dito platines. Hoewel … klokken met geheel metalen uurwerk werden ook al lang gebouwd in het Zwarte Woud terwijl bijvoorbeeld Kienzle nog klokken met houten platines bouwde tijdens het tweede kwart van de twintigste eeuw.
Gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw kregen de traditionele in kleine bedrijfjes gebouwde Schwarzwalders concurrentie van binnenuit in de vorm van industrieel vervaardigde klokken. Naast nieuw gevestigde fabrieken waren er ook traditioneel werkende bedrijven die moderniseerden en aldus de concurrentie probeerden te weerstaan. Een scherpe grens tussen ‘traditionele’ en ‘industriële’ Schwarzwalders is daardoor moeilijk te trekken.
Allemaal Schwarzwalder klokken dus en het belangrijkste criterium is dan ook of u iets over uw klok kunt vertellen of daar juist iets over te vragen hebt.

Plannen voor activiteiten zijn er genoeg. Evenals bij andere groepen is het uitgangspunt het uitwisselen van kennis. Daartoe zullen tweemaal per jaar bijeenkomsten worden georganiseerd.

Naast de gebruikelijke onderwerpen denken we aan onderwerpen die specifiek zijn voor Schwarzwalders, bijvoorbeeld lakschilden, fluiten zoals toegepast in Flötenuhr en koekoeksklok, hout en houtbewerking. Een aantal onderwerpen zou in de vorm van workshops gegeven kunnen worden.

Het verbussen van een Schwarzwalder is meestal eenvoudiger dan dat van een uurwerk met metalen platines. Maar kiezen we dan voor gedraaide busjes of voor busjes van getrokken pijp, zoals de oorspronkelijke? Daarom willen we ook aandacht besteden aan aspecten die niet aan een specifiek type klokken zijn voorbehouden, zoals bijvoorbeeld restauratiefilosofie: kiezen we voor een restauratie naar een staat ‘zo goed als nieuw’ of kiezen we voor een ‘geleefde’ klok?

Ook zal er gelegenheid zijn om klokken, onderdelen of diensten aan te bieden of te vragen.

In de aanloopfase zal het nog niet mogelijk zijn specialisten uit te nodigen, maar hopelijk kan dat in de toekomst. Mocht u zelf een lezing willen verzorgen, dan bent u daartoe bij deze uitgenodigd.

Een eerste bijenkomst staat gepland voor zaterdagmiddag 21 mei.

Het programma luidt als volgt:

13.00 uur       Zaal open, ontvangst met koffie en thee
13.30               Woord van welkom, inleiding in het onderwerp. Korte presentatie over een technisch onderwerp.
13.45               Het restaureren van lakschilden. Bespreking door restaurator Renate Postma aan de hand van een aantal lakschilden.
14.15                Gelegenheid tot discussie over het besprokene en gelegenheid tot kennismaking. Gevolgd door het bekijken/bespreken van                         meegebrachte klokken (bring and discuss)
14.45               Korte video
15.00               Voortzetting bekijken/bespreken van meegebrachte klokken. Gelegenheid tot het aanbieden van klokken, onderdelen en/of                          diensten.
16.00                Sluiting


De deelnemers worden uitgenodigd een klok of enkele klokken mee te brengen en/of digitale foto’s hiervan. Digitale foto’s kunnen gepresenteerd worden via een beamer.
Er is gelegenheid klokken, onderdelen en diensten te vragen en aan te bieden.
Deelnemers die een voordracht of presentatie willen geven, worden verzocht dit vooraf op te geven aan de contactpersoon Nico Jurgens.


De bijeenkomst wordt gehouden in:
Buurtcentrum De Schakel
Schaepmanstraat 58 te Lunteren
Aanmelding voor deze bijeenkomst bij de contactpersoon Nico Jurgens. E-mail: njurgens@xs4all.nl
Telefoon: 055 7370 188 of 06 4260 3840


De afstand van het station van Lunteren naar Buurtcentrum De Schakel bedraagt circa een kilometer. Deelnemers die met het OV komen en afgehaald willen worden van het station, kunnen dit aan mij laten weten zodat ik voor aansluitend vervoer kan zorgen.

Met groet en tot ziens,
Nico Jurgens
njurgens@xs4all.nl