uurwerken, klokken, horloges


Klokkenvrienden Nederland

Klokkenvrienden Nederland (KVN) is een vereniging van liefhebbers van klokken in Nederland. De vereniging is opgericht in 1986 onder de naam “Vrienden van het Klokkenmuseum Schoonhoven", waar zich destijds de grootste verzameling van tijdmeetkundige objecten in Nederland bevond, de zgn. SMAT-collectie. De belangstelling van de vrienden heeft zich vanuit dat inmiddels niet meer als zodanig bestaande museum geleidelijk aan gericht op geheel Nederland, vandaar de huidige naam “Klokkenvrienden Nederland” (KVN). De leden houden zich bezig met alles wat met klokken te maken heeft (zie verder de pagina over de geschiedenis).

Klokken hebben een lange geschiedenis, niet alleen als gevolg van technische ontwikkelingen in de tijdmeetkunde, maar ook als gevolg van plaatselijke gewoonten en mogelijkheden. Binnen de KVN zijn vijf werkgroepen die ieder voor zich zijn gericht op een speciaal onderwerp in de klokkenwereld: (zie ook de aparte pagina's over de werkgroepen)

Allereerst is er de Horlogegroep, waarvan drie leden de verzameling zakhorloges van de SMAT in vier boeken hebben beschreven: een voor de Nederlandse horloges, een voor de Franse horloges, een voor de Engelse horloges en een vierde deel over de overige horloges.

Dan is er de Comtoisegroep2011, die tweemaal per jaar bijeenkomt en die zich actief bezig houdt met het bestuderen en exposeren van de Comtoise klok. Zie de pagina "Comtoisegroep".

De Studiegroep Openbare Tijdaanduiding (SOT) is gericht op torenklokken en andere vormen van tijdaanduiding in het openbare leven.

Ook de werkgroep Elektriek komt tweemaal per jaar bij elkaar. Dan gaat het uiteraard over elektrische uurwerken. Zie pagina "elektrische klokkengroep".

De werkgroep Friese Klokken is in januari 2017 van start gegaan als uitvloeisel van de tentoonstelling over Friese klokken uit particuliere collecties die in het museum van Heerenveen plaatsvond van september 2015 - januari 2016. Zie pagina "Friese klokkengroep".

Recent is van start gegaan de Schwarzwaldergroep. Deze werkgroep houdt zich bezig met alle klokken, die in het Zwarte Woud werden geproduceerd. Dus niet alleen de bekende Appelklokken en andere lakschilduurwerken, maar ook pendules en wandklokken van b.v. Junghans en Winterhalder. Zie de pagina "Schwarzwaldergroep".

Het aantal liefhebbers van klokken is groot en veel liefhebbers hebben zich georganiseerd in verschillende verenigingen van vrienden. Samen vormen deze een federatie die vier maal per jaar het uurwerkenmagazine "TIJDschrift publiceert. De KVN is met meer dan 500 leden op dit moment de grootste van de klokkenvriendenverenigingen in ons land. KVN-leden ontvangen naast "TIJDschrift" vrijwel maandelijks ook een eigen nieuwsbrief die via e-mail wordt rondgestuurd. Zie verder de pagina’s Algemene activiteiten, Agenda en Nieuws.

De Vereniging Klokkenvrienden Nederland (KVN) is een culturele ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat giften extra voordelig kunnen worden afgetrokken bij de belastingaangifte. Giften, schenkingen of de opbrengsten daarvan, worden gebruikt voor het ondersteunen van het doel van de KVN, met name het beheren, beschrijven en uitbreiden van de SMAT-collectie. Daarnaast worden de bijdragen gebruikt voor het organiseren van bijeenkomsten voor de leden, zoals lezingen, voordrachten en studiebijeenkomsten over klokken, horloges en uurwerken in het algemeen (zie ook de pagina ANBI, waar alle gegevens over de vereniging zijn opgenomen).


Geschiedenis

In de afgelopen jaren heeft het cultuurbeleid in Nederland de museumwereld wakker geschud en dat heeft tot veranderingen geleid. Zo ook in Schoonhoven, waar “zilver” de focus werd voor het nieuwe beleid. Schoonhoven werd “zilverstad” en het Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum werd voortaan alleen “Zilvermuseum”. De klokkenzaal werd gesloten en de SMAT-collectie verdween naar elders. Een aantal prachtstukken is nog permanent te zien in het Museum "De Zaanse Tijd" aan de Zaanse Schans in Zaandam. Andere objecten verblijven in opslag of zijn tijdelijk in bruikleen aan andere musea. Doordat de functionele band met het museum in Schoonhoven was verdwenen, terwijl de oorspronkelijke band met de SMAT collectie bleef bestaan, werd in 2011 in de statuten van de Vrienden naast de naam ook het doel van de vereniging aangepast. De naam veranderde in "Klokkenvrienden SMAT" (KVS).
Zeer recent werd de doelstelling van de KVS verbreed en veranderde de naam in KVN (Klokkenvrienden Nederland).

Hoofddoel is nu om, naast het bevorderen van de bekendheid van de SMAT-collectie, ook andere collecties te ondersteunen, met name de klokkencollectie van het Museum "De Zaanse Tijd" en die van de Stichting "Boom-Time".
Daarnaast organiseert de KVN ontmoetingsmogelijkheden voor verzamelaars en liefhebbers van uurwerken, in het bijzonder van oude klokken en horloges.


Voor opgeven als lid zie de pagina "Lid worden". Dat geldt ook voor opzegging van het lidmaatschap.
"De tijd bestaat alleen maar omdat anders alles tegelijk zou gebeuren"

(opschrift ingang ENCI-groeve St. Pietersberg)Zie voor het laatste nieuws onze nieuwspagina, o.a. de poging om een Schwarzwalder Klokkengroep van de grond te krijgen.