uurwerken, klokken, horloges

Wie zijn wij

Lang, lang geleden toen er nog geen klokken waren, hielden de mensen zich op “natuurlijke” wijze aan de tijd. Klokken zijn ontwikkeld om het verstrijken van de tijd te kunnen zien en te kunnen horen. Aanvankelijk van belang voor religieuze praktijken en voor de sterrenkunde, ontwikkelde de tijdmeting zich tot een fenomeen van groot maatschappelijk belang. Niet alleen de cultuurhistorische achtergrond, maar ook het ambacht van uurwerkmaker, de vormgeving en de diversiteit in toepassing van klokken hebben de belangstelling van vele Nederlanders. Het aantal liefhebbers van klokken is groot en veel liefhebbers hebben zich georganiseerd in verschillende verenigingen van vrienden. Samen vormen deze een federatie die vier maal per jaar TIJDschrift publiceert.

In 1990 verscheen het eerste nummer van TIJDschrift. Aanvankelijk kwam twee keer per jaar een nummer uit met artikelen over bijzondere uurwerken, restauraties, exposities, historische vondsten etc. Sinds 1994 verschijnen vier nummers per jaar. Aangesloten verenigingen doen van meet af aan hun mededelingen in TIJDschrift, zodat iedereen van elkaars activiteiten op de hoogte kan blijven.

De KVN is op dit moment de grootste van de klokkenvriendenverenigingen in ons land. KVN was oorspronkelijk een Vereniging van Vrienden van het Klokkenmuseum Schoonhoven, oftewel "Klokkenvrienden Schoonhoven". Opgericht in 1986 kwam deze vriendenvereniging tot bloei in de stad Schoonhoven, waar het toenmalige Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum een van de grootste collecties op het gebied van oude uurwerken en uurwerkmakers-gereedschappen herbergde, de zgn. SMAT-collectie ("SMAT" staat voor Stichting Museum en Archief van Tijdmeetkunde). Nog steeds is de uurwerkmakersopleiding in Schoonhoven gehuisvest.

In relatief korte tijd wist de vriendenvereniging een groot aantal gelijkgezinden, zowel amateurs als professionals, aan zich te binden.


Geschiedenis

In de afgelopen jaren heeft het cultuurbeleid in Nederland de museumwereld wakker geschud en dat heeft tot veranderingen geleid. Zo ook in Schoonhoven, waar “zilver” de focus werd voor het nieuwe beleid. Schoonhoven werd “zilverstad” en het Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum werd voortaan alleen “Zilvermuseum”. De klokkenzaal werd gesloten en de SMAT-collectie verdween naar elders. Een aantal prachtstukken is nog permanent te zien in het Museum "De Zaanse Tijd" aan de Zaanse Schans in Zaandam. Andere objecten verblijven in opslag of zijn tijdelijk in bruikleen aan andere musea. Doordat de functionele band met het museum in Schoonhoven was verdwenen, terwijl de oorspronkelijke band met de SMAT collectie bleef bestaan, werd in 2011 in de statuten van de Vrienden naast de naam ook het doel van de vereniging aangepast. De naam veranderde in "Klokkenvrienden SMAT" (KVS).
Zeer recent werd de doelstelling van de KVS verbreed en veranderde de naam in KVN (Klokkenvrienden Nederland).

Hoofddoel is nu om, naast het bevorderen van de bekendheid van de SMAT-collectie, ook andere collecties te ondersteunen, met name de klokkencollectie van het Museum "De Zaanse Tijd".
Daarnaast organiseert de KVN ontmoetingsmogelijkheden voor verzamelaars en liefhebbers van uurwerken, in het bijzonder van oude klokken en horloges.


Voor opgeven als lid zie de pagina "Lid worden". Dat geldt ook voor opzegging van het lidmaatschap."De tijd bestaat alleen maar omdat anders alles tegelijk zou gebeuren"

(opschrift ingang ENCI-groeve St. Pietersberg)Zie voor het laatste nieuws onze nieuwspagina.

HIERBIJ ATTENTIE VOOR DE LAATSTE BESLUITEN I.V.M. HET CORONAVIRUS